Czym się zajmujemy

Komunikacja i Zarządzanie Zmianą

Kompleksowo podchodzimy do planowania, przygotowywania realizacji działań komunikujących. Zapewniamy szerokie wsparcie w zakresie opracowywania zawartości merytorycznej, projektów graficznych oraz produkcji materiałów komunikacyjnych.

Optymalizacja procesów

Właściwy podział zadań i odpowiednie procesy pozwalają na optymalne wykorzystanie czasu pracy pracowników. Korzystając ze sprawdzonych narzędzi badamy efektywność struktury organizacyjnej z punktu widzenia wspierania przez nią realizacji strategii biznesowej firmy.

Zarządzanie wynikami

Część organizacji mierzy wszystko, część nie mierzy prawie nic. Te najbardziej efektywne świadomie dobierają zestawy wskaźników kluczowe z punktów widzenia ich specyfiki. Pomagamy wybrać właściwe wskaźniki do systemów motywacyjnych oraz te wspierające bieżące zarządzanie.

Dowiedz się o nas więcej

Studio Doskonalenia Organizacji

Studio Doskonalenia Organizacji (SDO) jest profesjonalnym doradcą wspierającym firmy w dążeniu do poprawy ich efektywności.
Nasze cele realizujemy poprzez:

● optymalne struktury organizacyjne
● właściwy podział zadań i sprawne procesy
● skuteczne zarządzanie pracownikami

Naszą wiedzę i doświadczenie zebraliśmy pracując dla wielu międzynarodowych i krajowych organizacji.
Realizując kolejne projekty, każdego roku budujemy kompetencje, z których korzystają nasi klienci.

Nasz zespół

Zespół projektowy jest dobierany indywidualnie pod kątem specyfiki każdego projektu. Głównym architektem naszych rozwiązań jest Daniel Niedbalski, Partner w SDO. Poszczególne zadania projektowe mogą być wykonywane przez współpracujących z nami konsultantów i ekspertów. W szczególności dotyczy to: analityków, trenerów, prawników, programistów.

Daniel Niedbalski / CEO daniel.niedbalski@SDOrg.pl
więcej o zespole

Wybrane narzędzia których używamy

Analiza rentowności zadań i stanowisk

Praktycznie w każdej organizacji ok. 20% zadań jest realizowana pomimo tego, że tak naprawdę nie jest nikomu potrzebna. Praca bez sensu to nie tylko oczywista strata dla firmy, ale także spadek zaangażowania i motywacji pracowników. Dzięki ValueViewTM, łatwo i relatywnie niewielkim kosztem, możemy zidentyfikować zadania, w które nie warto inwestować czasu naszych pracowników.

Matryca umiejętności

Gdy istotne są wszechstronności kompetencyjna oraz motywacja do zdobywania nowych umiejętności, dobrze sprawdza się matryca umiejętności. Korzenie naszej matrycy wywodzą się z technik Lean Management, ale zostały dostosowane w taki sposób, aby mogły być wykorzystane jako podstawa systemu wynagrodzeń lub systemu szkoleń, niezależnie od branży.

Mapa celów i wskaźników biznesowych

Skuteczne zarządzanie wynikami jest łatwiejsze, gdy opiera się na spójnej, wewnętrznej mapie celów biznesowych oraz powiązanych z nią wskaźnikami. Specyfika naszego podejścia to: proces wypracowywania Mapy angażujący najważniejszych interesariuszy, wizualizacja Mapy, poszukiwanie wspólnych celów dla różnych jednostek, koncentracja na głównych procesach biznesowych.

więcej o narzędziach

Chcesz wiedzieć o nas więcej? Skontaktuj się z nami

NIEKTÓRZY Z NASZYCH KLIENTÓW