Wybrane narzędzia których używamy

Analiza rentowności zadań i stanowisk

Praktycznie w każdej organizacji przynajmniej 20% zadań jest realizowana pomimo tego, że tak naprawdę nie jest nikomu potrzebna. Warto zadbać o właściwe wykorzystanie czasu pracowników. Praca bez sensu to nie tylko oczywista strata dla firmy, ale także spadek zaangażowania i motywacji pracowników. Dzięki ValueViewTM, łatwo i relatywnie niewielkim kosztem możemy zidentyfikować zadania, w które nie warto inwestować czas naszych pracowników. Można również łatwo uruchomić proces ciągłego doskonalenia efektywności operacyjnej w firmie.

 
Matryca umiejętności

Wszędzie tam, gdzie istotne są wszechstronności kompetencyjna oraz motywacja do zdobywania nowych umiejętności, dobrze sprawdza się matryca umiejętności. Korzenie stosowanej przez nas Matrycy wywodzą się z technik Lean Management, ale zostały dostosowane w taki sposób, aby mogły być wykorzystane jako podstawa systemu wynagrodzeń lub systemu szkoleń pracowników obszaru operacyjnego, niezależnie od branży. Zamiast wartościowania stanowisk, wartościujemy umiejętności, a stanowiska w klasycznym rozumieniu są tylko zdefiniowanymi zestawami umiejętności.

Mapa celów i wskaźników biznesowych

Skuteczne zarządzanie wynikami jest dużo łatwiejsze, gdy opiera się na spójnej, wewnętrznej mapie celów biznesowych oraz powiązanych z nią wskaźnikami, które możemy na bieżąco obserwować i analizować. 

Specyfika i efektywność stosowanego przez nas podejścia to:

  • proces wypracowywania Mapy, który angażuje najważniejszych interesariuszy,
  • wizualizacja Mapy,
  • poszukiwanie wspólnych celów dla różnych jednostek organizacyjnych,
  • koncentracja na głównych procesach biznesowych.

Tak opracowana Mapa celów i wskaźników stanowi doskonałą podstawę dla zarządzania wynikami w organizacji, a w szczególności jako wsad biznesowy dla systemów motywacyjnych.