Usługi

Podział zadań i optymalizacja procesów

Czas pracy pracowników to cenny, ale zarazem kosztowny zasób organizacji. Właściwy podział zadań i odpowiednie procesy pozwalają na jego optymalne wykorzystanie. Korzystając ze sprawdzonych narzędzi badamy efektywność struktury organizacyjnej z punktu widzenia wspierania przez nią realizacji strategii biznesowej firmy. Dzięki temu szybko identyfikujemy obszary organizacji na których należy skoncentrować działania optymalizacyjne, aby w znaczący sposób poprawić efektywność operacyjną organizacji.

Zarządzanie wynikami

Część organizacji mierzy wszystko, część nie mierzy prawie nic. Te najbardziej efektywne, świadomie dobierają zestawy wskaźników kluczowych z punktów widzenia ich specyfiki. Pomagamy wybrać właściwe wskaźniki do systemów motywacyjnych oraz te wspierające bieżące zarządzanie. Pracujemy bezpośrednio z pracownikami operacyjnie zajmującymi się realizacją poszczególnych procesów. Dzięki takiemu podejściu, dążymy do sytuacji w której pracownicy są zainteresowani wynikami, a wręcz czują się osobiście odpowiedzialni za ich dostarczenie.

Wynagrodzenia i benefity

Właściwie skonstruowane pakiety wynagrodzeń pomagają firmie przyciągnąć właściwych kandydatów do pracy, zmotywować ich do efektywnego działania oraz zatrzymać w organizacji tych najcenniejszych na długie lata. Wspieramy organizacje w budowaniu efektywnych kosztowo, kompleksowych i spójnych wewnętrznie rozwiązań płacowych, budujących wszechstronność kompetencyjną pracownika produkcji lub ekspercką wiedzę inżyniera czy specjalisty. Pomagamy przeprowadzać programy cyklicznych regulacji wynagrodzeń w taki sposób, aby wspierać wewnętrzną spójność hierarchii płacowej oraz aby w praktyce realizować założenia obowiązującej Polityki Płacowej.

Komunikacja i Zarządzanie Zmianą

Nawet najlepiej zaprojektowane rozwiązanie jest warte tyle, na ile udało się je skutecznie wdrożyć. Pomagamy organizacjom zaplanować i przeprowadzić wdrożenie różnych zmian organizacyjnych. Nasze rozwiązania zawsze projektujemy z wizją ich skutecznego wdrożenia. Kompleksowo podchodzimy do planowania, przygotowywania realizacji działań komunikujących. Zapewniamy szerokie wsparcie w zakresie opracowywania zawartości merytorycznej, projektów graficznych oraz produkcji materiałów komunikacyjnych. Dbamy o skuteczność przekazu do pracowników poprzez szkolenia kadry kierowniczej oraz prowadzenie spotkań komunikacyjnych z pracownikami. W trakcie trwania cyklicznego monitoringu każdego wdrożenia analizujemy bieżące wyniki oraz wszelkie sygnały płynące z organizacji. Na tej podstawie, wraz z klientem opracowujemy skuteczne korekty i (lub) uzupełnienia dla wdrażanych mechanizmów lub ich parametrów.